Προφίλ

Η εταιρεία

Η μεταφορά γίνεται με ιδιόκτητα βυτία από τα διυλιστήρια απευθείας στον πελάτη χωρίς την μεσολάβηση τρίτων πετυχαίνοντας την άριστη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.

Η εταιρεία διαθέτει τέσσερα(4) πρατήρια στα οποία θα βρείτε καύσιμα, λιπαντικά, πλυντήριο αυτοκινήτων και είδη που καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες επαγγελματιών και καταναλωτών.

Η αξιοπιστία

Η αξιοπιστία στην ποιότητα και ποσότητα αλλά και η άμεση εξυπηρέτηση είναι οι αξίες που συνέβαλλαν στην καταξίωση της εταιρείας μας στον χώρο των καυσίμων με αποτέλεσμα την ανάπτυξη μακροχρόνιων δυνατών δεσμών με τους συνεργάτες μας καθώς και την περαιτέρω εδραίωση στον χώρο της.

Η φιλοσοφία μας

Η φιλοσοφία μας είναι να κερδίζουμε την εκτίμηση, την εμπιστοσύνη αλλά και την προτίμηση των πελατών μέσα από την δουλειά μας, η οποία συνδυάζει διαρκή & αποτελεσματική υποστήριξη σε όλα τα επίπεδα.
Η απόλυτη προτεραιότητα μας είναι η ικανοποίηση των πελατών και συνεργατών μας.


• Οι Βασικές αρχές της φιλοσοφίας μας είναι:


1. Υψηλό επίπεδο ποιότητας παρεχομένων
 προϊόντων και υπηρεσιών.
2. Απόλυτη ανταγωνιστικότητα τιμών προς όφελος όλων των πελατών.
3. Αφοσίωση στην ικανοποίηση του πελάτη, τον οποίο αντιμετωπίζουμε περισσότερο ως συνεργάτη.
4. Διαρκείς & ειλικρινείς σχέσεις εμπιστοσύνης - συνεργασίας και αξιοπιστίας.